Дэлгэцийн нягтрал
Дэлгэцийн инч
Дэлгэцийн харьцаа
Үзэхэд тохиромжтой зай
Ойроос үзэж болох зай
Холоос үзэж болох зай